Dyrebar

1182 Katter savnet i Norge

 • katt
 • Hunn

Grå hunnkatt savnet i Hovseter/Holmen

 • Navn: Alma
 • Rase: Katt, blanding
 • Pels: Korthåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hovseter/Holmen (Oslo kommune)
 • Adresse: Øvre Smedstad vei 39, 0378 Oslo
 • Kontakt: Ida Linnea Dale Larsson
 • Tlf: 90 84 88 41
 • katt
 • Hunn

Grå hunnkatt savnet i Hovseter/Holmen

 • Navn: Alma
 • Rase: Katt, blanding
 • Pels: Korthåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hovseter/Holmen (Oslo kommune)
 • Adresse: Øvre Smedstad vei 39, 0378 Oslo
 • Kontakt: Ida Linnea Dale Larsson
 • Tlf: 90 84 88 41
 • katt
 • Hann

Stripete, brun/sort hannkatt savnet i Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog

 • Navn: Messi
 • Rase: Katt, huskatt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog (Sørum kommune)
 • Adresse: Vigernesveien 301, 1925 Blaker
 • Kontakt: Vigdis Rolstad
 • Tlf: 47 01 47 84
 • katt
 • Hann

Rød-oransj hannkatt savnet i viken

 • Navn: Leon
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret
 • Savnet siden:
 • Område: Viken (Gjøvik kommune)
 • Adresse: Vikenløkka 4, 2816 Gjøvik
 • Kontakt: Christina Snersrud
 • Tlf: 97 96 44 35
 • katt
 • Hann

Stripete, brun/sort hannkatt savnet i Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog

 • Navn: Messi
 • Rase: Katt, huskatt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog (Sørum kommune)
 • Adresse: Vigernesveien 301, 1925 Blaker
 • Kontakt: Vigdis Rolstad
 • Tlf: 47 01 47 84
 • katt
 • Hann

Stripete, brun/sort hannkatt savnet i Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog

 • Rase: Katt, huskatt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Viggernes, Blaker i Sørum - ca. 5km fra Aurskog (Sørum kommune)
 • Adresse: Vigernesveien 301, 1925 Blaker
 • Kontakt: Vigdis Rolstad
 • Tlf: 47 01 47 84
 • katt
 • Hann

Rød-oransj hannkatt savnet i viken

 • Navn: Leon
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret
 • Savnet siden:
 • Område: Viken (Gjøvik kommune)
 • Adresse: Vikenløkka 4, 2816 Gjøvik
 • Kontakt: Christina Snersrud
 • Tlf: 97 96 44 35
 • katt
 • Hann

Rød hannkatt savnet i Vikenløkka

 • Navn: Leon
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret
 • Savnet siden:
 • Område: Vikenløkka (Gjøvik kommune)
 • Adresse: Vikenløkka 4, 2816 Gjøvik
 • Kontakt: Astrid Snersrud
 • Tlf: 61 18 82 41
 • katt
 • Hunn

Grå svart brun hvit hunnkatt savnet i Bøn i Eidsvoll kommune

 • Navn: Sasha
 • Rase: Katt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Bøn i Eidsvoll kommune (Eidsvoll kommune)
 • Adresse: Hans borgersens veg 1, 2073 Bøn
 • Kontakt: Maria Hansen
 • Tlf: 92 27 19 91
 • katt
 • Hunn

Grå svart brun hvit hunnkatt savnet i Bøn i Eidsvoll kommune

 • Navn: Sasha
 • Rase: Katt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Bøn i Eidsvoll kommune (Eidsvoll kommune)
 • Adresse: Hans borgersens veg 1, 2073 Bøn
 • Kontakt: Maria Hansen
 • Tlf: 92 27 19 91
 • katt
 • Hunn

Grå svart brun hvit hunnkatt savnet i Bøn i Eidsvoll kommune

 • Navn: Sasha
 • Rase: Katt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Bøn i Eidsvoll kommune (Eidsvoll kommune)
 • Adresse: Hans borgersens veg 1, 2073 Bøn
 • Kontakt: Maria Hansen
 • Tlf: 92 27 19 91
 • katt
 • Hunn

Grå svart brun hvit hunnkatt savnet i Bøn i Eidsvoll kommune

 • Navn: Sasha
 • Rase: Katt
 • Pels: Korthåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Bøn i Eidsvoll kommune (Eidsvoll kommune)
 • Adresse: Hans borgersens veg 1, 2073 Bøn
 • Kontakt: Maria Hansen
 • Tlf: 92 27 19 91
 • katt
 • Hann

Rød hannkatt savnet i Vikenløkka

 • Navn: Leon
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret
 • Savnet siden:
 • Område: Vikenløkka (Gjøvik kommune)
 • Adresse: Vikenløkka 4 , 2816 Gjøvik
 • Kontakt: Astrid Snersrud
 • Tlf: 61 18 82 41
 • katt
 • Hann

Rød hannkatt savnet i Vikenløkka

 • Navn: Leon
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret
 • Savnet siden:
 • Område: Vikenløkka (Gjøvik kommune)
 • Adresse: Vikenløkka 4 , 2816 Gjøvik
 • Kontakt: Astrid Snersrud
 • Tlf: 61 18 82 41
 • katt
 • Hann

Brun/sort hannkatt savnet i Rykkinn i Bærum

 • Navn: Ozzy
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Rykkinn i Bærum (Bærum kommune)
 • Adresse: Kirkegårds veien 19, 1348 Rykkinn
 • Kontakt: Bård og Anita Rønbeck
 • Tlf: 92 83 30 61 / 40 86 02 42
 • Mer info
 • Annonse opprettet , oppdatert
 • katt
 • Hann

Grå hannkatt savnet på Hantho, Tvedestrand

 • Navn: Gråpus
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hantho, Tvedestrand (Tvedestrand kommune)
 • Adresse: Hanthoveien 24, 4900 Tvedestrand
 • Kontakt: Tone Linn Myra
 • Tlf: 48 17 38 66
 • katt
 • Hann

Grå hannkatt savnet på Hantho, Tvedestrand

 • Navn: Gråpus
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hantho, Tvedestrand (Tvedestrand kommune)
 • Adresse: Hanthoveien 24, 4900 Tvedestrand
 • Kontakt: Tone Linn Myra
 • Tlf: 48 17 38 66
 • katt
 • Hann

Grå hannkatt savnet på Hantho, Tvedestrand

 • Navn: Gråpus
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hantho, Tvedestrand (Tvedestrand kommune)
 • Adresse: Hanthoveien 24, 4900 Tvedestrand
 • Kontakt: Tone Linn Myra
 • Tlf: 48 17 38 66
 • katt
 • Hann

Brun/sort hannkatt savnet i Rykkinn i Bærum

 • Navn: Ozzy
 • Rase: Katt, sibir
 • Pels: Langhåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Rykkinn i Bærum (Bærum kommune)
 • Adresse: Kirkegårds veien 19, 1348 Rykkinn
 • Kontakt: Anita og Bård Rønbeck
 • Tlf: 92 83 30 61 / 40 86 02 42
 • Mer info
 • Annonse opprettet , oppdatert
 • katt
 • Hann

Brun/sort hannkatt savnet i Rykkinn i Bærum

 • Navn: Ozzy
 • Rase: Katt, sibir
 • Pels: Langhåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Rykkinn i Bærum (Bærum kommune)
 • Adresse: Kirkegårds veien 19, 1348 Rykkinn
 • Kontakt: Anita og Bård Rønbeck
 • Tlf: 92 83 30 61 / 40 86 02 42
 • Mer info
 • Annonse opprettet , oppdatert
 • katt
 • Hann

Brun/sort hannkatt savnet i Rykkinn i Bærum

 • Navn: Ozzy
 • Rase: Katt, sibir
 • Pels: Langhåret, tigerstripet
 • Savnet siden:
 • Område: Rykkinn i Bærum (Bærum kommune)
 • Adresse: Kirkegårds veien 19, 1348 Rykkinn
 • Kontakt: Anita og Bård Rønbeck
 • Tlf: 92 83 30 61 / 40 86 02 42
 • Mer info
 • Annonse opprettet , oppdatert
 • katt
 • Hann

Grå hannkatt savnet på Hanthoveien, Tvedestrand

 • Navn: Gråpus
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hanthoveien, Tvedestrand (Tvedestrand kommune)
 • Adresse: Hanthoveien.24, 4900 Tvedestrand
 • Kontakt: Tone Linn Myra
 • Tlf: 48 17 38 66
 • katt
 • Hann

Grå hannkatt savnet på Hanthoveien, Tvedestrand

 • Navn: Gråpus
 • Rase: Katt
 • Pels: Langhåret, enfarget
 • Savnet siden:
 • Område: Hanthoveien, Tvedestrand (Tvedestrand kommune)
 • Adresse: Hanthoveien.24, 4900 Tvedestrand
 • Kontakt: Tone Linn Myra
 • Tlf: 48 17 38 66